Apple ประกาศซ่อม iPhone 7 ที่เจอปัญหาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ให้ฟรี

มีรายงานจากผู้ใช้งาน iPhone 7 ว่าประสบปัญหาว่าเครื่องไม่พบสัญญาณโทรศัพท์ ทั้งๆ ที่ ในความจริงแล้วมีสัญญาณอยู่ก็ตาม

admin

กุมภาพันธ์ 6, 2018
1 2