ads

การสวดมนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้จิตใจสงบ ผ่องใส และทำให้มีสมาธิมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ หรือเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย

และวันนี้เรามีผลวิจัยเกี่ยวกับคนที่ชอบสวดมนต์มาให้ได้รู้กัน  สำหรับใครที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำ หรือใครที่ชอบสวดมนต์อยู่แล้ว คงจะชอบใจที่มีผลวิจัยเช่นนี้..

การสวดมนต์เบาๆ – มีประโยชน์มาก อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ จาก คุณหมอ รพ.รามา ในรายการ พบหมอรามา ค่ะ

ส ว ด ม น ต์ บำ บั ด .. Vibrational Therapy
การสวดมนต์ ด้วยเสียงเบาๆ แผ่วๆ ช้าๆ กระตุ้นการทำงาน ในร่างกาย ให้ผลิตสารสื่อประสาท ปรับสมดุล

เสียงสวดมนต์กับสมอง :

1) การสวดเร็ว + ดัง :
เสียงสวด เข้าสู่สมองซีกซ้าย มีสารแห่งความอิ่มใจ ปีติหลั่งออกมา ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย แต่ยังไม่เข้าสู่ ระดับการเยียวยา

2) การสวดเสียงเบาๆ แผ่วๆช้าๆ แบบฟังคนเดียว ในลำคอ : คลื่นเสียง จะเกิดการสั่นสะเทือน
> เสียงจะเข้า สู่หูส่วนกลาง
> แก้ลมในหู
> ช่วยการทรงตัวได้ดี

การสวดมนต์ที่เป็น วิทยาศาสตร์

เสียงสวดทุ้มๆ แผ่วๆ ช้าๆ จะส่งสัญญาณ สู่ระบบสมอง ส่วนที่กรองสัญญาณ … ต่อม Thalamus – กันชัก กันสับสน ได้สารสงบ สารเยียวยา บาดเเผลในร่างกาย

สารที่ Thalamus นี้ จะหลั่งออกมา เป็นพรวน ความสั่นสะเทือนของเสียง ที่ต่ำกว่า 25Hz มีผลต่อThalamus

… ช่วยสกัดโกรธ

… ลดกังวล

… เยียวยาจิตใจ

จาก Thalamus > Pituitary > Hypothalamus > Pineal ย้อนมาที่สมองส่วนหน้า อันมีผลต่อ นาฬิกาชีวิตของคนเรา

** การ ส ว ด ห ลั บ ต า จะได้สารต้านอนุมูลอิสระ

** การเยียวยา บำบัดที่ดีมาจากการ ก ด > สั่ น ส ะ เ ทื อ น > แ ต ะ นิ ดๆ

** ฟั ง เ สี ย ง ค น อื่ น ส ว ด ได้แค่ผ่อนคลาย ที่สมองเท่านั้น

** ส ว ด เ อ ง ได้รับความสั่นสะเทือนภายใน

 

เ สี ย ง ส ว ด ม น ต์ เ ป็ น ค ลื่ น เ สี ย ง ส่ ว น ตั ว ซึ่ ง ทำ แ ท น กั น ไ ม่ ไ ด้

ผลงานวิจัย : สวดมนต์ 12-15 นาที เสียงเบาแผ่ว (<25Hz) ช้า ใช้บทสั้นๆ หลับตาสวด … จะดีต่อร่างกาย ช่วยเยียวยาโรคร้ายได้ ลองทำดู

ที่มา พบหมอรามา
Big Story สวดมนต์บำบัด

สปอนเซอร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here