ads

วันนี้เรามีเรื่องมาเตือนพ่อแม่ หรือผู้ปกครองทั้งหลาย ให้เฝ้าระวัง และสังเกตบุตรหลานของท่าน อย่าให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้

ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่ “ไดคลาซีแพม ( Diclazepam )” ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็น ย าคลายเครียดในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีน แต่มีฤทธิ์รุนแรงกว่า 10 เท่า และยังไม่มีการควบคุมทางกฎหมาย

โดยมีรายงานในต่างประเทศว่ามีการนำมาใช้ในทางที่ผิดและมีผู้เ สี ย ชี วิ ต จากการใช้ ย านี้จำนวนมาก

ย า ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเม็ด กลมแบนสีฟ้า ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “D A N” และตัวเลข “5 6 2 0” อยู่บนแต่ละข้างของขีดแบ่งครึ่งเม็ด อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข “10”

ซึ่งจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 99,850 เม็ด  และส่งตรวจพิสูจน์โดยสงสัยว่าเป็นยาไดอาซีแพม ( Diazepam )

ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559  จากการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการ ตรวจพบไดคลาซีแพม ที่ยังไม่มีการควบคุมทางกฎหมายในประเทศไทย

ซึ่งจากรายงานในต่างประเทศพบว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ผิดและเ สี ย ชี วิ ต ด้วย ย าชนิดนี้จำนวนมาก โดยเฉพาะในทวีปยุโรป

ไดคลาซีแพม เป็นยาคลายเครียดในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีน เช่นเดียวกับ ไดอาซีแพม ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง และมีโครงสร้างทางเ ค มี คล้ายไดอาซีแพม แต่มีฤทธิ์รุนแรงกว่าประมาณ 10 เท่า

สังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 แต่ไม่ได้มีการนำมาใช้ทางการแพทย์ และไม่มีข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในมนุษย์

เนื่องจากพบว่าติดได้ง่ายแม้ใช้ในขนาดปกติ เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็นสารที่ออกฤทธิ์ ได้เช่นเดียวกันอีก 3 ชนิด

ก่อนขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะซึ่งสามารถตรวจพบได้นานถึง 10 วันหลังการใช้ จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ ชนิดใหม่ ที่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดและแพร่ระบาดมากในต่างประเทศ มักลักลอบขายทางอินเทอร์เน็ต

จากข้อมูลการตรวจพบไดคลาซีแพมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดแล้วในประเทศไทย ทั้งนี้ยาชนิดนี้ไม่มีการนำมาใช้ทางการแพทย์  แต่มีแนวโน้ม การนำมาใช้ในทางที่ผิดสูง

 

ที่มา

สปอนเซอร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here