ads

เมื่อเอ่ยถึงวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนหลายๆคนคงบอกว่าเป็นวิชาที่ยาก ไม่ชอบเรียน เพราะมีแต่การคำนวณเป็นส่วนใหญ่  ในขณะที่อีกหลายคนคงมีคำถามว่า ทำไมเราต้องเรียนคณิตศาสตร์ ในเมื่อการบวก ลบ คูณ หาร ปัจจุบันเรามีเครื่องคิดเลขใช้แล้ว และเชื่อว่าเหตุผลที่หลายคนไม่ชอบเป็นเพราะ สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน สับสน ยิ่งคนที่ไม่ชอบพอไม่เข้าใจ ก็หันหน้านี้ ไม่อยากคิดต่อ

แต่วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อได้ศึกษาสูตรการคิดเหล่านี้ ที่มีทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ขอบอกว่าเป็นเทคนิคการคิดเลขที่น่าสนใจมากๆ และทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะ ถ้าไม่เชื่อเราไปพิสูจน์พร้อมๆ กันค่ะ…

Math Tricks and Hacks

Math tricks and hacks they didn't teach you at school.✍

Posted by 5-Minute Crafts GIRLY on Saturday, March 10, 2018

เทคนิคการคิดเลขเร็ว เป็นเทคนิคที่สำคัญสำหรับคนทุกวัย ทุกระดับชั้น ช่วยให้การคิดคำนวณคำตอบทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และเทคนิคการคิดเลขเร็วก็มีเทคนิคที่หลากหลายที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้หรือรู้มาแล้ว สำหรับเทคนิคการคิดเลขเร็วที่นำมาให้ได้ศึกษานี้ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในอนาคตและเพิ่มศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้กับตัวนเอง

สปอนเซอร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here