ads

คนโบราณท่านห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบกันก่อนแต่งงาน ๓ วัน

การแต่งงานถือเป็นเรื่องสำคัญนัก สำหรับบ่าวสาว เพราะจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แต่เมื่อมีความสำคัญ ก็ต้องมีเคล็ดหรือข้อห้ามเอาไว้ให้ปฏิบัติตาม ถึงจะเป็นมงคล

เช่น การจัดงานแต่งงาน ห้ามมิให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวพบหน้ากันก่อนจะแต่งงาน ๓ วัน คืออีก ๓ วันจะเข้าพิธีแต่งงานแล้ว ท่านห้ามพบกัน ต้องอยู่ใครอยู่มัน ไม่อย่างนั้นแล้ว ชีวิตคู่จะไม่ยั่งยืน จะมีเหตุให้อย่าร้างกัน หรือไม่ก็จะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องจากไป

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบกันก่อนแต่งงาน ๓ วัน)

เพื่อฝึกความอดทนอย่างหนึ่งระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว เพราะในการจะใช้ชีวิตร่วมกันนั้น จะต้องมีความอดทนอดกลั้น ไม่อย่างนั้นแล้ว จะอยู่กันไม่ได้นาน

นี่ถือเป็นอุบายของคนโบราณอีกอย่างหนึ่ง ที่จะทดลองจิตใจของบ่าวสาว ว่าจะเป็นคนรู้จักอดทนไหม ใจร้อนจนทนอะไรไม่ได้หรือไม่

ด้วยสาเหตุนี้โบราณถึงห้ามเอาไว้ ไม่ให้บ่าวสาวเจอหน้ากัน ๓ วันก่อนแต่งงาน

เรื่องของความอดทนนี้ ถือเป็นคุณธรรมความรักที่สำคัญข้อหนึ่ง ซึ่งจะขาดเสียมิได้

คู่รักใดไม่รู้จักอดทน คู่รักนั้นร้างรากันแน่นอน

คาถาหนึ่งที่ต้องท่องไว้ในใจเสมอ สำหรับคนมีความรัก ก็คือ เราจะอดทน

ความอดทน ทำให้ความรักไปได้ตลอดรอดฝั่ง

เว้นแต่คู่รักที่พูดกันไม่รู้เรื่อง เข้ากันไม่ได้เลย เอาแต่ใจตัวเอง เห็นแก่ตัวจัด พกนิสัยเลวๆ ไว้เต็มสันดาน ถ้าอย่างนี้ล่ะก็ ยิ่งทนก็ยิ่งช้ำ และฉิบหายในที่สุด

สปอนเซอร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here