ads

ปัจจุบันกระแสของกัญชากำลังเป็นเรื่องที่พูดถึงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งหลายคนออกมาบอกว่าสามารถรักษาโรคต่างๆได้ ซึ่งวันนี้เราจึงได้รวบรวมประโยชน์ของกัญชาที่ใช้ในการแพทย์มาให้ได้อ่านกัน

เอาความรุ้เรื่องกัญชๅมาฝาก…….

39 โรค หายได้ด้วยกัญชา ประโยชน์ของกัญชๅทางการแพทย์ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

 

1 สามารถหยุดการแพร่กระจายของมะเร็ງ ไม่ให้ลุกลามและกำจัดเซลมะเร็ງได้ โดยไม่ทำร้ายหรือสร้างความเสียหายให้กับเซลปกติ

2 สามารถรักษาต้อหิน

3 สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้(thc สามารถยับยั้งเซลล์เอเบตาโปรตีนไม่ให้ผลิตสารพิษที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์)

4 สามารถช่วยลดอาการอั กเ ส บ

5 สามารถควบคุมและรักษาโรคลมชัก

6 สามารถลดความเจ็บปวดจากระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม

7 สามารถรักษโร คโครห์น (Crohn’s Disease) ความผิดปกติเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ได้

8 สามารถช่วยควบคุมและรักษาโรคพๅกินสัน

9 สามารถลดความวิตกกังวล

10 สามารถช่วยในการยับยั้งการสร้างสารก่อม ะ เ ร็ ງและปรับปรุงสุขภาพป อ ดได้

11 สามารถลดความเจ็บปวดจากเ ค มี บำ  บัด

12 สามารถปรับปรุงอาการของโรคลูปัสหรือโรคเอสแอลอี (โรคพุ่มพวง)

13 สามารถช่วยปกป้องสมองจากความเสียหายของโรคหลอดเ ลื อ ดสมอง

14 สามารถควบคุมกล้ามเนื้อกระตุก

15 สามารถรักษาโรคลำ ไ ส้อั กเ ส บ

16 สามารถช่วยขจัดฝันร้าย

17 สามารถปกป้องสมองจากการถูกกระทบกระแทกและการบาดเจ็บ

18 สามารถช่วยให้เจริญอาหาร

19 สามารถช่วยขยายหลอดลมและลดการหดตัวของหลอดลม

20 สามารถแก้โ ร ค บิด แก้ปวดท้อง และโร คท้อ งร่วง

 

21 สามารถช่วยแก้อาการประ  จำ เ ดื อน ไม่ปกติของสตรี

22 สามารแก้โรคผิวหนังกลากเกลื้อน

23 สามารถแก้ปวดหัวไมเกรน

24 ช่วยรักษาการอุดตันของเส้นเ ลื อ ด ในสมอง

25 สามารถช่วยบำบัดผู้ติดย ๅ เ  ส พ ติ  ดชนิดรุนแรงเช่น เ ฮโ ร อี น

26 สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตสูงได้ (รักษาเบาหวาน)

27 สามารถช่วยรักษาแผลสด แผลหายยากจากเบาหวาน ให้แห้งและหายได้

28 ช่วยทำให้มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสมีสมาธิและจิตใจสงบ

29 สามารถช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อ H I V ให้สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้น

30 สามารถช่วยป้องกันโ ร ค ตั บ แข็ง

31 สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

32 สามารถช่วยรักษาอาการกระดูกหั กให้หายไวขึ้น และยังทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นด้วย

33 สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบปเส้นประสาททั้งร่างกายและระบบเชื่อมต่อในสมอง

34 สามารถรักษาโ ร คภูมิแพ้ต่างๆได้

35 สามารช่วยรักษาอาการโ ร คปลอกประสาทอั กเ ส บหรือโรคเอ็มเอส (MS)

36 ช่วยแก้อาการแข็งเกร็งจากอั ม พ ฤ กษ์ อั ม พ า ตได้

37 สามารถแก้ไข้ผอมเหลือง ไม่มีกำลัง ตัวสั่นได้

38 สามารถรักษาแผลในเซลล์ลำไส้ที่เกิดจาการอั กเ ส บ ของโรค crohn’s disease ได้ (จาการทดสอบในตาจึงอาจนำไปสู่การใช้ในผู้ป่ ว ย เ บ า ห ว า นที่กำลังจะสูญเสียตาได้อีกด้วย)

39 สามารถช่วยต่อสู้กับโร คลู คี เ มี ยได้  และยังสามารถยับยั้งอารมณ์เกรี้ยวกราดได้

นี่เป็นเพียงบางส่วนเล็กๆเท่านั้นที่กั ญ ช า สามารถทำได้ และโปรดจำไว้ว่า กั ญ ช าเป็นมากกว่าย า..

แต่ในฐานะยา.. “กั ญ ช าคือย าที่ปลอดภัยที่สุดในโลก” ..เท่าที่มนุษย์จะหาได้..ในเวลานี้ (ใช้เป็นยาได้ทั้งมนุษย์และสัตว์)  และกั ญ ช ายังมีความลับซ่อนอยู่อีกมากมาย

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก สายเขียว รักษาโรค 

สปอนเซอร์

2 ความคิดเห็น

  1. ข้อมูลตอนนี้มากมายนัก ไม่รู้อะไรเป็นอย่างไร อยากให้หน่อยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ออกแกลงการณ์ว่าโรคไหนใช้ได้ ไม่ได้อย่างไร ขอบคุณครับ

  2. ก็คงต้องไปตามกระแสเผื่อจะพอดีกับโรคที่เป็นอยู่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here