ads

พระราชประวัติ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในรัชกาลที่10

สมเด็จพระราชินีสุทิดา เป็นสมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2521 มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เป็นนายทหารบกหญิงชาวไทย

เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

และยังได้รับพระกรุณาให้เป็นราชองครักษ์เวรใน พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์

 

สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อพ.ศ.2543 ก่อนที่จะเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของการบินไทย

โดยพระองค์ทรงเคยดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์,

เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร,

รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์, รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์, รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ทางกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังได้เผยแพร่รายงานการเสด็จพระราชดำเนิน

ที่พระองค์ได้ตามเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทอดพระเนตรพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยนามสกุลของท่านผู้หญิงนั้นได้มีการเพิ่มเติมเป็น วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหมายกำหนดการที่ระบุว่า ท่านผู้หญิงได้ใช้ชื่อสกุลดังกล่าว มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีเดียวกัน

จากนั้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

นับเป็นสตรีท่านแรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ในรัชกาลที่ 10

 

จนกระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา

ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา muslimthaipost

สปอนเซอร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here