“9 X 1 = 7” บทเรียนอันน่าขบคิด ที่ครูสอนลูกศิษย์เยาว์วัย

ครูโรงเรียนประถมท่านหนึ่งเขียนบนกระดานดังนี้

9×1=7

9×2=18

9×3=27

9×4=36

9×5=45

9×6=54

9×7=63

9×8=72

9×9=81

9×10=90

 

 

เมื่อคุณครูเขียนเสร็จ เด็กๆต่างหัวเราะเยาะเธอเสียงดังลั่น เพราะเธอเขียนสูตรบรรทัดแรกผิด

 

ครูจึงพูดกับเด็กว่า….

ที่ครูเขียนผิด เพื่อต้องการให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่โลกภายนอกจะปฏิบัติกับพวกเธอ

เห็นไหมว่า ครูเขียนสูตรถูกต้อง 9ครั้ง ไม่มีใครชื่นชมครูเลย แต่ตรงกันข้าม กลับหัวเราะเยาะและตัดสินครูแค่ที่เขียนผิดเพียงครั้งเดียว

 

บทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า :
โลกนี้ไม่ได้ชื่นชมสิ่งดีๆที่คุณทำมานับล้านอย่าง แต่ตัดสินคนจากการทำผิดเพียงครั้งเดียว….

ที่มา postjung