วันอาทิตย์, มิถุนายน 7, 2020

บทความน่าอ่าน

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ “คนไทย” ป่วยเป็น “มะเร็ง” กันมาก!!

หากนำสารเคมีจำกัดศัตรูพืชที่ประเทศไทย “นำเข้า” ระหว่างปี 2554-2558 มาอัดเรียงเป็นแนวตั้ง จะพบว่าสูงเกินระดับของ “ตึกใบหยก 2” อย่างชัดเจน ผลการศึกษาเรื่องความเสี่ยงของเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช...

สาระทั่วไป

ความสวยความงาม

การเกษตร