เจ้าชายทั้ง4 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ สวมเสื้อเหลือง ออกงานการกุศล

ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสองค์ที่ ๒ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ กับอดีตหม่อมยุวธิดา ได้ออกงานการกุศล โดยท่านอ้น ได้โพสต์ลงเฟสบุ๊คส่วนพระองค์ว่า

โครงการเล็กเล็กของเรายังดำเนินการต่อไปด้วยความมุ่งมั่น สองปีที่ผ่านมานี้ได้พบเพื่อนที่ดีมากมาย ภูมิใจที่เพื่อนๆมาร่วมกันทำประโยชน์ให้สังคมและเยาวชนไทย ถ้าเราช่วยกัน สามัคคีกัน ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้

วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ มีนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปัจจุบันพำนักอยู่สหรัฐอเมริกา

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ พ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หม่อมสุจาริณี มหิดลในขณะนั้น พาพระโอรส ธิดาไปประทับยังสหราชอาณาจักร

โดยภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขณะนั้นทรงดำรงพระยศที่ หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล พระธิดาองค์เล็ก มาประทับในไทย

วันที่ ๑๓ มกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ มีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรเพื่อแจ้งต่อผ่ายที่เกี่ยวข้องว่า

ท่านชายทั้งสี่ได้ถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์ และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานันดร หม่อมเจ้า อีกต่อไป ทั้งนี้ได้เปลี่ยนให้ไปใช้นามสกุลพระราชทาน วิวัชรวงศ์ แทน

อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏประกาศการถอดฐานันดรศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษา ที่โดยปกติแล้วการลาออกและการถอดถอนจากฐานันดรศักดิ์ของเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

พันตรีหญิง สุจาริณี วิวัชรวงศ์  หรือเดิมคือ หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา เคยเป็นหม่อมในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเป็นอดีตนักแสดงชาวไทย มีชื่อแรกเกิดว่า ยุวธิดา ผลประเสริฐ และเคยใช้ชื่อในการแสดงว่า ยุวธิดา สุรัสวดี มีผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครจำนวนหนึ่งช่วง ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ถึง ๒๕๒๒ แล้วออกจากวงการบันเทิง

ปัจจุบันสุจาริณีและพระราชโอรสทั้งสี่องค์ พำนักอยู่สหรัฐ ได้แก่

จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านชายอ้วน

วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านชายอ้น

จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านชายอ่อง

วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านชายอิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ทั้งสองได้อภิเษกสมรส โดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินมา

แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินด้วย หลังพระราชพิธีอภิเษกสมรสจึงเปลี่ยนชื่อเป็น หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา ทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้มียศเป็น พันตรีหญิง แห่งกองทัพบกไทย

หลังหม่อมสุจาริณีไปอยู่ต่างประเทศ เธอและพระโอรสทั้งสี่องค์ถูกถอดจากฐานันดรศักดิ์และตำแหน่ง และใช้นามสกุลพระราชทานว่า วิวัชรวงศ์

ขณะที่หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร พระธิดาองค์เล็ก ได้กลับสู่ประเทศไทยโดยอยู่ในการดูแลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปัจจุบันคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่วนสุจาริณีและพระโอรสทั้งสี่องค์ได้พำนักในสหรัฐจนถึงปัจจุบัน

 

ที่มา followingmyking