เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน ความหมายของ ป.1 – ป.14

หลายคนคงอยากจะมีปืนที่เป็นของตัวเอง และต้องเป็นปืนแบบถูกกฎหมาย มีทะเบียน แต่ก่อนจะซื้อปืนเป็นของตัวเองนั้น วันนี้เราจะมาแนะนำเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับอาวุธปืน ทะเบียนและใบต่างๆ ที่ควรต้องรู้กัน

ความหมายของใบ ป.1 – ป.14 

ป.1 คือ แบบคำร้องต่างๆ

ป.2 คือ ใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน

ป.3 คือ ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคล ให้มีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนสำหรับการค้า

ป.4 คือ ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บ ให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนชั่วคราว

ป.5 คือ ใบอนุญาตให้ทำประกอบซ่อมแซมหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า

ป.6 คือ บัญชีสำหรับลงรายละเอียดของอาวุธปืนซึ่งได้ทำ สั่ง นำเข้า มีหรือจำหน่าย ประจำสถานที่ทำการค้า

ป.7 คือ บัญชีสำหรับลงรายละเอียดของเครื่องกระสุนซึ่งได้ทำ สั่ง นำเข้า มีหรือจำหน่าย ประจำสถานที่ทำการค้า

 

ป.8 คือ บัญชีสำหรับลงรายการยอดอาวุธปืน เครื่องกระสุน ประจำเดือน

ป.9 คือ บัญชีสำหรับลงรายการละเอียดของอาวุธปืนซึ่งได้ประกอบซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ประจำสถานที่ทำการ

ป.10 คือ บัญชีสำหรับลงรายการยอดอาวุธปืนซึ่งได้ประกอบซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะของ ประจำเดือน

ป.11 คือ เรื่องขออนุญาต วั ต ถุ ร ะ l บิ ด

ป.12 คือ ใบขออนุญาตนำอ า วุ ธ ติดตัว

ป.13 คือ บัญชีรายละเอียดวั ต ถุ ร ะ l บิ ด ประจำสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาต

ป.14 คือ บัญชีรายละเอียดยอดวั ต ถุ ร ะ l บิ ดประจำเดือน

เป็นเกร็ดความรู้ที่สำคัญสำหรับคนที่จะไปซื้ออาวุธปืนเป็นของตัวเอง ที่ต้องรู้เอาไว้ เพราะว่าก่อนที่เราจะซื้ออาวุธปืนได้ ก็ต้องมี ใบ ป.3 และใบ ป.4 ก่อน ถึงจะได้อาวุธปืนที่ถูกกฎหมาย

 

ที่มา กลุ่มคนรักปืนถูกกฎหมายแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา