อันตรายของนโยบาย “ประชานิยม” ภาระ หรือ ยกระดับคุณภาพชีวิต!

วันนี้อยากเขียนเรื่องนี้เพื่อเตือนใจผู้ทำนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน และเร่งการใช้จ่ายแบบประชานิยม ให้ตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศในระยะยาว

โดยวิเคราะห์ในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์จากประสบการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศละตินอเมริกา ที่ใช้นโยบายประชานิยม

ซึ่งในที่สุดก็ต้องมีอันเป็นไปจากนโยบายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น อาเจนตินา บราซิล เปรู นิคารากัว และล่าสุดที่กำลังเกิดวิกฤตในประเทศอย่างหนักคือ เวเนซูเอล่า เป็นบทเรียนให้ผู้ทำนโยบายในประเทศตะวันตกและประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเซีย ต้องเรียนรู้และตระหนัก

ประชานิยม เป็นชื่อที่เรียกการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตของเศรษฐกิจและการกระจายเงินจากคนรวยไปสู่คนจน โดยไม่สนใจเรื่องภาระเงินเฟ้อ การขาดดุลการคลัง และผลที่นโยบายดังกล่าวจะมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนอื่นๆ

คือมุ่งด้านเดียวให้เกิดการใช้จ่ายที่จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจ ผู้ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายประชานิยมก็คือ ผู้ที่ได้มีโอกาสใช้จ่ายจากนโยบายประชานิยมที่เกิดขึ้น และมักเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีรายได้อยู่เดิม ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้จ่าย

แต่จากที่คนกลุ่มนี้มีจำนวนมาก และสามารถเป็นฐานเสียงที่สำคัญ นโยบาย “ประชานิยม” กับเป้าหมายทางการเมืองจึงแยกกันไม่ออก คือสร้างการใช้จ่ายและการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมได้ใจและได้คะแนนนิยมจากกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์

ภาวะดังกล่าว ทำให้นักการเมืองที่ทำนโยบายยิ่งได้ใจ โอ้อวดว่า การบริหารประเทศของตนประสบความสำเร็จ สื่อมวลชนก็ยกย่อง กลายเป็นกูรูทางเศรษฐกิจชั่วข้ามคืน ก็เลยยิ่งเร่งทำนโยบายประชานิยมมากขึ้น

แต่ที่ไม่ได้ถามกันก็คือ เงินที่นำมากระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมาจากไหน เพราะไม่ได้มีเงินอยู่ก่อน คำตอบคือ ต้องมาจากการกู้ยืมโดยรัฐบาล ทำให้นโยบายประชานิยมต้องมากับการสร้างหนี้ให้กับประเทศโดยภาครัฐ

ยิ่งประชานิยมมาก หนี้ยิ่งมาก หนี้เหล่านี้ เป็นภาระทางกฎหมายที่ต้องชำระคืนในอนาคต โดยรัฐบาลในอนาคต จากผู้เสียภาษีในอนาคต

ดังนั้น การเติบโตของการใช้จ่ายที่เกิดจากนโยบายประชานิยม ก็คือ การยืมความสามารถในการใช้จ่ายของลูกของหลานในอนาคตมาใช้จ่ายวันนี้ เป็นการสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจในอนาคตและคนรุ่นต่อไป

สำหรับประชานิยม มองได้ 2 ด้านทั้งบวกและลบ ในเชิงบวก นโยบายประชานิยม ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทำให้คนจนมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากการบริหารงบประมาณสำหรับนโยบายประชานิยมขาดวินัย จะส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายประชานิยมควรเน้นนโยบายที่เป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชน มากกว่าการให้แบบฟรีๆ “เปรียบเสมือนกับเอาปลาไปให้กิน ไม่ดีไปกว่าการให้เค้ารู้จักวิธีตกปลา”

ความน่ากลัวของนโยบายประชานิยมอยู่ที่การแข่งขันนำเสนอนโยบายลดแลกแจกแถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราเห็นนโยบายประชานิยมขยายขอบเขตจากการแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชนที่ขาดแคลนไปสู่การนำเสนอนโยบายที่เกินพอดี หรือตอบโจทย์ฐานเสียงบางกลุ่ม (ที่ไม่ได้ขาดแคลนจริง) ให้ได้ประโยชน์จนเกินควร

พรรคการเมืองหวังชนะเลือกตั้งมากกว่าคำนึงถึงการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า และหลักการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ควรจะเป็น ผมคิดว่าเราไม่ควรเรียกนโยบายหาเสียงยุคที่สองนี้ว่านโยบายประชานิยม แต่ควรเรียกว่าเป็นนโยบายไร้ความรับผิดชอบ

การดำเนินนโยบายประชานิยมจำเป็นต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่อัดฉีดเงินแบบให้เปล่าแก่ผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น แต่ควรเป็นการให้ความรู้เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว คนส่วนใหญ่เห็นด้วยมากขึ้น โดยเฉพาะการให้การศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได้

“ต้องยอมรับว่าสังคมไทยทุกวันนี้เสพติดประชานิยม ของฟรีใครก็อยากได้ รัฐพยายามช่วยคนชรา โดยการให้เบี้ยผู้สูงอายุ นานวันเข้าก็จะกลายเป็นความเคยชิน เมื่อได้น้อยก็จะขอเพิ่มขึ้น สุดท้ายก็เท่ากับขาดความสามารถในการสร้างรายได้ การช่วยเหลือโดยโปรยเม็ดเงินไปทั่วประเทศก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง”

การยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นเรื่องที่ถูกต้อง นอกเหนือจากนั้นเป็นการแจกเงินเพื่อหาเสียง เท่ากับสร้างความเสียหายในระยะยาว เพราะเป็นการให้ที่ไม่รู้จักจบสิ้น เท่ากับรัฐจะเป็นหนี้โดยไม่จำเป็น  ในท้ายที่สุดหากไม่มีการบริหารหนี้สาธารณะที่ดีพอก็จะตกอยู่ในสถานะเดียวกับละตินอเมริกา”

ดังนั้น สิ่งที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของหลายประเทศ ก็คือ นโยบายประชานิยมสร้างความเสียหายให้กับประเทศที่ใช้นโยบายนี้ในระยะยาว

และเมื่อเกิดขึ้นก็จะเป็นปัญหาที่แก้ยาก ใช้เวลา เพราะการแก้ต้องมาด้วยการลดหนี้ ประเทศจึงเสียหายมาก นี่คือ บทเรียนสำคัญที่ท่านผู้นำทั้งหลายต้องดูไว้เป็นตัวอย่าง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก bangkokbiznews, thairath, thaipublica