สิ่งที่ทำให้ “คนดี” กลับกลายเป็น “คนเลว”!! ตรงมากกับสังคมในยุคปัจจุบัน

วันนี้มีเรื่องดีๆมาให้ทุกคนได้อ่านกันเช่นเคย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมาะมากกับสังคมในยุคปัจจุบัน

 

ว่ากันว่าการที่คนเราจะดีหรือเลวนั้น อยู่ที่หลายปัจจัยแวดล้อมทั้งการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน การศึกษา  ศีลธรรมและคุณธรรมประจำใจ  รวมไปถึงบริบทต่างๆล้อมรอบตัวเรา

ทำให้บางคนนั้นกลายเป็นคนดีแสนดี  ขณะที่อีกบางคนก็ร้ายแสนร้ายเหลือเกิน  แต่จะว่าไปส่วนมากทุกคนก็มีทั้งดีทั้งเลว อยู่ในตัวเอง

เพียงแต่หากดีมากกว่าเลว คนๆนั้นก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม  แต่หากเลวมากกว่าดีมากๆแล้วล่ะก้อ ผู้คนรอบข้างและสังคมคงจะปั่นป่วนไม่น้อย

อย่างไรก็ตาม บางคนที่ว่าเป็นคนดีแสนดีนั้น  เมื่อกาลเวลาผันผ่านไป เขากลับสลัดคราบคนดี  แปรเปลี่ยนกลายเป็นคนเลว คนชั่วได้เช่นกัน

แล้วอะไรล่ะที่ทำให้คนเราเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนั้น  หลายคนอาจตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “อำนาจ”

อำนาจ ทำให้คนเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม  อำนาจ ทำให้คนดีกลายเป็นคนเลวได้

อับราฮัม ลินคอล์น กล่าวเอาไว้ว่า….

“ถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ก็เอา “อำนาจ” ใส่มือเขาดู
และ “ธาตุแท้” ของเขาก็จะปรากฏให้เห็นตัวตนและจิตใจของเขา”

 

ย้อนกลับไปในอดีต ในยุคโบราณ

อริสโตเติล นักปรัชญาผู้มีชื่อเสียงของโลก

ได้กล่าวถึง การใช้อำนาจในรัฐว่า

อำนาจควรจะอยู่กับกฎหมาย ไม่ใช่อยู่กับคน

เพราะคนจะใช้อำนาจอย่างไม่มีเหตุผล

การให้อำนาจแก่บุคคลเป็นการให้อำนาจ

แก่สัตว์เดรัจฉาน เพราะความปรารถนา

ความอยากของคน มีลักษณะของสัตว์เดรัจฉาน

แม้คนที่ดีที่สุดที่อยู่ในอำนาจ

ก็มักเสียคนเพราะกิเลสตัณหา

…………….

อับราฮัม ลินคอร์น อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่

แห่งสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวไว้ว่า

การที่จะดูว่าใครเป็นคนดีจริงหรือไม่

ให้ลองเอา “อำนาจ” ใส่ลงไปในมือเขา

ถ้าใส่อำนาจเข้าไปแล้ว เขายังเป็นคนดีเหมือนเดิม

เขานั่นล่ะคือ คนดีที่แท้จริง….

…………………

นี่แหละครับ เรื่องราวของ “อำนาจ”

ที่มีพลังทั้งในเชิงบวกและเชิงลบเหลือกำลัง

หากคนใดลุ่มหลงมัวเมาใช้อำนาจในทางที่ผิด

อำนาจนั้นก็จะกลับมาทำลายตนเอง

ทำลายคนรอบข้าง ทำลายสังคมและโลกได้

อำนาจทำให้คนดีกลายเป็นคนเลว

หรืออาจทำให้คนที่เลวอยู่แล้ว

ยิ่งเลวได้ใจขึ้นไปอีกก็เป็นได้

…………….

นักการเมืองหรือข้าราชการที่เหลิงในอำนาจ

ก็จะเอาผลประโยชน์เข้าตัว เอาเปรียบคนอื่น

นักธุรกิจที่หลงในอำนาจ ก็จะใช้เงินซื้ออำนาจ

จะผูกขาดและเอาเปรียบทางการค้าในทุกรูปแบบ

หัวหน้างานที่บ้าอำนาจ ก็จะใช้แต่พระเดช

ไม่ใช้พระคุณและคุณธรรมในการซื้อใจคน

อำนาจ จึงเป็นพลังทั้งในทางดีและทางร้าย

ขึ้นอยู่กับว่า อำนาจนั้นจะไปตกอยู่ในมือใคร

และผู้นั้นจะใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างไร

…………….

หากเขาใช้อำนาจอย่างมีคุณธรรมและชอบธรรม

อำนาจที่เขามี ก็จะสร้างสรรสิ่งดีๆ

ให้กับตัวเขาเอง ให้กับคนรอบข้างและสังคม

ในทางตรงกันข้าม หากเขาใช้อำนาจอย่างผิดๆ

ใช้อำนาจควบคู่ไปกับกิเลสตัณหาและความอยาก

อำนาจนั้น ก็จะทำร้ายทำลายตัวของเขาเอง

ทำร้ายทำลายคนรอบข้างและสังคมนั่นเองครับ

“คนเราถ้าอยากจะรู้ว่านิสัยของผู้นำเป็นเช่นไร ก็แค่โยนอำนาจให้เขา

แล้วรอดูว่าอำนาจนั้นสามารถเปลี่ยนให้คนธรรมดาๆ

กลายเป็นอะไรได้เกินจินตนาการของเจ้าทีเดียว”

…………….

” ถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ก็เอาอำนาจใส่มือเขาดู และธาตุแท้ของเขาจะปรากฎให้เห็น ตัวตนและจิตใจของเขา ”

อับราฮัม ลินคอล์น

…………….

“อำนาจควรจะอยู่กับกฎหมาย ไม่ใช่อยู่กับคน เพราะคนจะใช้อำนาจอย่างไม่มีเหตุผล

การให้อำนาจแก่บุคคล เป็นการให้อำนาจแก่สัตว์เดรัจฉาน

เพราะความปรารถนา ความอยากของคน มีลักษณะของสัตว์เดรัจฉาน 

แม้คนที่ดีที่สุดที่อยู่ในอำนาจ ก็มักเสียคนเพราะกิเลสตัณหา”

อริสโตเติล

…………….

 

ถือเป็นบทความที่เหมาะกับสังคมในยุคปัจจุบันมากๆ  เพราะในปัจจุบัน คนเก่งนั้นมีมาก แต่คนที่หายาก คือ คนดี!!!