วันอาทิตย์, พฤษภาคม 31, 2020

บทความน่าอ่าน

“9 X 1 = 7” บทเรียนอันน่าขบคิด ที่ครูสอนลูกศิษย์เยาว์วัย

ครูโรงเรียนประถมท่านหนึ่งเขียนบนกระดานดังนี้ 9x1=7 9x2=18 9x3=27 9x4=36 9x5=45 9x6=54 9x7=63 9x8=72 9x9=81 9x10=90     เมื่อคุณครูเขียนเสร็จ เด็กๆต่างหัวเราะเยาะเธอเสียงดังลั่น เพราะเธอเขียนสูตรบรรทัดแรกผิด   ครูจึงพูดกับเด็กว่า.... ที่ครูเขียนผิด เพื่อต้องการให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่โลกภายนอกจะปฏิบัติกับพวกเธอ เห็นไหมว่า ครูเขียนสูตรถูกต้อง 9ครั้ง ไม่มีใครชื่นชมครูเลย แต่ตรงกันข้าม กลับหัวเราะเยาะและตัดสินครูแค่ที่เขียนผิดเพียงครั้งเดียว   บทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า...

สาระทั่วไป

ความสวยความงาม

การเกษตร