วันอาทิตย์, มิถุนายน 7, 2020

บทความน่าอ่าน

สถานภาพของประเทศไทยที่ถูกต้อง…ที่คนไทยควรทราบความจริง

' ความจริงในเรื่องราวเหล่านี้…ให้คนไทย…ลูกหลานของเรา …นักเรียนของเรา…ภูมิใจในความเป็นคนไทย…ในชาติไทยของเรา… บอกเล่าให้เพื่อนต่างชาติของคุณได้ทราบ… เพื่อเขาจะได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น…เพื่อท่านและลูกหลานของท่าน…จะได้รู้จักและภูมิใจในประเทศของตนเอง และ…จะได้รู้ว่าคนรุ่นก่อนๆ และบรรพบุรุษของเรา…ได้ร่วมกันสร้างประเทศนี้กันขื้นมา…ขอให้ทุกคน…มีความกตัญญูต่อประเทศชาติมากขึ้น'   ดร.สมเกียรติ โอสถสภา นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ จุฬา ชี้สถานภาพของประเทศไทยที่คนไทยควรทราบความจริงไว้ในเฟซบุ๊ก สถานภาพของประเทศไทยที่ถูกต้อง…ที่คนไทยควรทราบความจริง...

สาระทั่วไป

ความสวยความงาม

การเกษตร