วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 29, 2020

บทความน่าอ่าน

อีกไม่เกิน 20 ปี ลูกหลานไทย จะเป็นคนใช้ คนงาน ในเวียดนาม กัมพูชา และพม่า

 “อีกไม่เกิน 20 ปี ลูกหลานไทยคงต้องไปเป็นคนใช้ คนงานในเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา” เพื่อน ๆ...

สาระทั่วไป

ความสวยความงาม

การเกษตร