คู่มือ บริจาคร่างกายออนไลน์ ทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน ได้บุญมหาศาล

ปัจจุบันมีการทำบุญหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ การให้ ถือเป็นการทำบุญที่ดีที่สุด และยิ่งไปกว่านั้น การบริจาคอวัยวะ หรือบริจาคร่างกายนั้น ยิ่งนับว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่กำลังเจ็บป่วย

วันี้เรามีเรื่องดีๆมาแนะนำ สำหรับใครที่ต้องการบริจาคร่งกาย หรืออวัย วะ ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ แค่อยู่หน้าคอมฯ และกรอกรายละเอียดผ่านทางออนไลน์ได้เลย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริจาคดวงตา

รู้ไหมว่าการบริจาคดวงตานี้เป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุด เพราะเขาจะใช้เพียงแค่กระจกตาบาง ๆ ของเราเท่านั้น เพื่อต่อชีวิตที่มีคุณภาพให้กับคนที่เป็นแผลที่กระจกตา เป็นแผ ลติ ดเชื้ อ หรือกระจกตาโค้งผิดปกติ

เรียกได้ว่าทำน้อย แต่ได้มากจริง ๆ ใครที่อยากบริจาคดวงตา มาดูกันเลยว่าต้องมีคุณสมบัติและขั้นตอนอะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้บริจาค

บริจาคได้ทุกเพศ ทุกวัย
อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
คนที่สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงก็สามารถบริจาคได้

ขั้นตอนบริจาคดวงตาผ่านทางออนไลน์

 1. คลิกไปที่เว็บไซต์ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอบริจาคดวงตา ของสภากาชาดไทยคลิกที่นี่
 2. เมื่อกรอกข้อมูลการบริจาคดวงตาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคดวงตา ภายใน 15 วัน ผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งจะส่งมาตามที่อยู่ที่เรากรอกไป เมื่อเราได้รับบัตรแล้ว ควรพกบัตรติดตัวไว้ และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้ในระหว่างมีชีวิต
 3. เมื่อเราได้รับบัตรแล้ว ควรพกบัตรติดตัวไว้ และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้ในระหว่างมีชีวิต

หมายเหตุ : ภายหลังเสียชีวิตดวงตาจะเริ่มเสื่อมสภาพ และเน่าเปื่อย ดังนั้นเพื่อให้ดวงตามีสภาพดีที่สุด ญาติของผู้แสดงความจำนงควรโทรแจ้งศูนย์ทันที เพื่อให้ศูนย์ได้จัดเก็บดวงตาอย่างเร็วที่สุด ซึ่งควรจัดเก็บให้เรียบร้อยภายใน 6-8 ชั่วโมง

บริจาคอวัยวะ

มาต่อกันที่การบริจาคอวัยวะกัน ซึ่งการบริจาคอวัยวะนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่อวัยวะสำคัญไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น หัวใจ, ตับ, ไต, ปอด, ตับอ่อน

การผ่าตัดปลูกถ่ายอ วัย วะเหล่านี้ให้พวกเขา ก็เท่ากับเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยในระยะสุดท้ายได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไปนั่นเอง

คุณสมบัติของผู้บริจาค

 • ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และอวัยวะที่จะปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี
 • เสียชีวิตจากอาการสมองตาย
 • ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคเรื้อรัง

ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ

 1. ดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ คลิกที่นี่
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330” ซึ่งในแบบฟอร์มที่ให้ดาวน์โหลดจะมีจ่าหน้าซองไว้ให้แล้ว สามารถใช้จ่าหน้าซองในการส่งไปรษณีย์มาได้เลย
 3. เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้รับข้อความแสดงความจำนงแล้ว ก็จะส่งบัตรประจำตัวมาให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ ภายใน 15 วัน
 4. เมื่อได้รับบัตรแล้ว อย่าลืมกรอกชื่อ และรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร เพื่อป้องกันการสูญหาย

หมายเหตุ : กรุณาเก็บบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัว หากสูญหายให้ติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

บริจาคร่างกาย

การบริจาคร่างกายเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มาก สามารถสร้างประโยชน์เพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์ เพราะการบริจาคร่างกายนี้ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาร่างจนได้นำความรู้ที่ได้รับนั้นไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นต่อไป

ใครที่พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ให้ครั้งใหญ่ด้วยการให้ครั้งสุดท้ายในชีวิต เลื่อนลงมาอ่านคุณสมบัติและขั้นตอนการบริจาคร่างกายได้เลยค่ะ

คุณสมบัติของผู้บริจาค

 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือได้รับการยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้พิการแขน ขา ลีบ ขดงอ จนเสียรูป
 • ไม่เคยผ่าตัดจนสูญเสียอวัยวะที่สำคัญไป

 

ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย

1. สำหรับการบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 • ยื่นความจำนงผ่านช่องทางออนไลน์ที่ แบบฟอร์มอุทิศร่างการเพื่อการศึกษา การฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ และการวิจัยทางการแพทย์ คลิกที่นี่ 
 • โรงพยาบาลจะส่งบัตรประจำตัวไปให้ภายใน 15-30 วัน

2. สำหรับการบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลศิริราช

 • สามารถเข้าไปโหลด แบบฟอร์มการบริจาค ได้ที่นี่
 • กรอกข้อมูลให้ชัดเจน และส่งแบบฟอร์มพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว (เขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังของรูปถ่าย) แล้วส่งมาที่ “ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700” (เขียนมุมซองว่าบริจาคร่างกาย ระบุว่ารับบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้ง)
 • รอรับบัตรผู้บริจาค

หมายเหตุ : ควรแจ้งให้ สามี ภรรยา ทายาท ญาติ ผู้ใกล้ชิด ให้ทราบไว้ เพื่อที่ผู้ที่ใกล้ชิดจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหม อยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้ ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย

สำหรับท่านใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคก็สามารถทำได้ขั้นตอนต่างๆที่แนะนำได้เลย

ที่มา วงใน