ข้อสอบ 4 ข้อ ที่ต้องสอบผ่านให้ได้ ก่อนจากโลกใบนี้!!

ข้อสอบชีวิต 4 ข้อ ที่ต้องสอบผ่านให้ได้ก่อนจากโลกใบนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมพร บุษราทิจ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช เปรียบเทียบชีวิตคนเราเหมือนการทำข้อสอบ 4 ข้อ ข้อสอบเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องสอบผ่านให้ได้ ลองมาตรวจสอบกันดูว่า คุณสอบผ่านได้กี่ข้อแล้ว

ข้อที่ 1 ร่างกายแข็งแรง
เรื่องพื้นฐานในชีวิตของคนเราคือการมีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี ซึ่งทำได้ง่ายๆ ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเจริญสติตลอดเวลา

ข้อที่ 2 มีคนข้างตัวดี
คนข้างตัวอาจจะหมายถึงคู่สมรสหรือเพื่อน จะเป็นแบบใดก็ล้วนแต่เป็นคนดี อยู่กับบัณฑิตจึงจะพาไปหาผล เลือกคนที่จะแต่งงานด้วยก็ควรเลือกให้ดี ถ้าเลือกดีแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด ซึ่งเขาก็จะดูแลเราจนแก่เฒ่ามากยิ่งกว่า ไม่ใช่เลือกเขามาแล้วปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเขา

หากเลือกคนที่คิดว่าใช่และแต่งงานด้วยกันแล้ว ต่อมาในภายหลังพบว่าเขาไม่ได้ดั่งใจเรา สิ่งที่จะต้องทำคือการค้นหาความดีของเขาให้พบและยอมรับความบกพร่องที่เราไม่ชอบใจ แล้วดูแลเขาให้ดีด้วยความรักและความเข้าใจก็จะได้คู่สมรสที่ดีในที่สุด

คนส่วนใหญ่ไม่ทำนุบำรุงคนข้างตัวให้ดี คอยแต่จะทำให้เสียน้ำใจ เช่นนี้ถือว่าสอบตก

กับเพื่อนก็เช่นเดียวกัน เพื่อนมีหลากหลายชนิด ก็ต้องเลือกวางเพื่อนไว้ในตำแหน่งต่างๆกัน เพื่อนที่ดีเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเช่นกัน จึงจะมีเพื่อนแท้ในชีวิต

คนส่วนใหญ่เลือกคบเพื่อนที่มีฐานะและคิดถึงผลประโยชน์ที่เขาจะให้เราในภายหน้า การเลือกคบคนที่มีอำนาจวาสนาเช่นนี้ถือว่าสอบตกเช่นกัน เพื่อนแท้มิใช่อยู่ที่เปลือกนอก หากแต่อยู่ในหัวใจของเรา

ข้อที่ 3 มีเงินใช้
ข้อนี้น่าจะเข้าใจกันดี มีเงินใช้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร่ำรวย แต่หมายความว่าการมีเงินใช้และมีความมั่นคงทางการเงิน หลักง่ายๆ ก็คือทำให้เงินที่ไหลเข้ามามากกว่าเงินที่ไหลออกไปเสมอ เปรียบเสมือนน้ำซึมบ่อทราย ทำเช่นนี้ตลอดชีวิต

ข้อที่ 4 มีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่
การที่คนเราจะมีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่ได้จะต้องมี

4.1 ความเมตตากรุณา หมั่นคิดถึงคนที่ยากลำบากกว่าเราเสมอ

4.2 มีสติ หมั่นเจริญสติอยู่เสมอๆด้วยวิธีที่ตนเองชอบและเหมาะสม

4.3 เห็นคุณค่าของงานที่ตนเองทำ

4.4 เรียนรู้อยู่เสมอและก้าวข้ามความไม่รู้ของตนเอง
=======================

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : สุขกาย สบายใจ