กรมการแพทย์แนะนำ! 3 ข้อที่ควรรู้ สำหรับผู้ป่วยที่เริ่มใช้ “น้ำมันกัญชา”

ปัจจุบันการนำกั ญ ช า มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก เพราะมีผู้ป่วยหลายรายรักษาแล้วหาย และก็มียืนยันจากต่างประเทศว่าสามารถใช้รักษาโรคได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โร ค ม ะ เ ร็ ง ที่ยากมากที่จะรั ก ษ าให้หายขาด ซึ่งการใช้น้ำมัน กั ญ ช าในการรั ก ษ า จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ป่วย

จากกรณีดังกล่าว ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข จึงได้ออกมาแนะนำข้อมูล สำหรับผู้ป่วยที่จะเริ่มใช้ส า ร ส กั ด กั ญ ช า ในการรั ก ษ า โ ร ค ซึ่งมีข้อที่ควรทราบ 3 ข้อด้วยกัน ดังนี้

3 สิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้ส า ร ส กั ดจาก กั ญ ช า ควรทราบ

1. จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการ รั ก ษ า

– ส า ร ส กั ด กั ญ ช า ไม่ใช่ทางเลือกแรกในการใช้รั ก ษ า

– ใช้เป็นการรักษาเสริมการรักษาตามมาตรฐานที่ได้รับ ไม่ละเลยการรักษาที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

– ผู้ป่วยต้องทราบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น  ควรใช้ส า ร ส กั ด กั ญ ช าที่มีมาตรฐาน ทราบอัตราส่วนสารสำคัญที่ชัดเจน

 

2. เริ่มใช้ส า ร ส กั ด กั ญ ช า

– ควรเริ่มในปริมาณที่น้อยที่สุด หากไม่ได้ผลต้องปรับเพิ่มปริมาณช้าๆ เนื่องจากขนาด ย า ที่มีปริมาณน้อย มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย

– ควรมีผู้ดูแลอยู่ด้วยเมื่อเริ่มใช้ หากเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ ให้รีบนำผู้ป่ ว ย ส่งพบแพทย์ทันที

– การให้ส าร ส กั ด จาก กั ญ ช าในครั้งแรกควรให้เวลาก่อนนอนและมีผู้ดูแลใกล้ชิด เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงได้

3. แจ้งให้แพทย์ทราบว่าใช้ ย า ประเภทใดอยู่

– เนื่องจากส า รส กั ด กั ญ ช า ส่งผลต่อ ย า บางชนิด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข