วันนี้นำภาพความน่ารักของเจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแย้มพระสรวล มาให้ชมกัน

ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงเคยตรัสไว้ว่า…

“เจ้าชายไม่ใช่เป็นเพียงโอรสของกษัตริย์ แต่เป็นลูกชายของชาวภูฏานทุกคน”

ความน่ารักของเจ้าชายพระองค์น้อย ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวภูฏาน

สปอนเซอร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here