รู้หรือไม่? คนบริจาคเลือดครบตามที่กำหนด รักษาฟรี!!(รายละเอียด)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชี้แจงเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้บริจาคโลหิต โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย

1. ผู้บริจาคโลหิต   ตั้งแต่  7 ครั้งขึ้นไป   
สามารถขอใช้สิทธิ์

  • เสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ
  • ถ้าอยู่ห้องพิเศษ ผ่าตัด ผ่าตัดคลอดบุตร จะเสียเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด

2. ผู้บริจาคโลหิต   ตั้งแต่    24 ครั้งขึ้นไป   
สามารถขอใช้สิทธิ์

  • ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ
  • ถ้าอยู่ห้องพิเศษ ผ่าตัด ผ่าตัดคลอดบุตร จะเสียเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด

3.ผู้บริจาคโลหิตที่ไม่มีสิทธิอื่นใด เช่น ประกันสังคม หรือสิทธิข้าราชการ เป็นต้น

ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวใช้ได้เฉพาะผู้บริจาคโลหิตที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นใด และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น โดยให้ญาตินำบัตรประจำตัวของผู้บริจาคโลหิต มาขอหนังสือรับรอง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ (กรุงเทพฯ) ชั้น 1 งานสารบรรณในวันเวลาราชการ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอชี้แจงเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้บริจาคโลหิต โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (รายละเอียดตามแนบ)

สำหรับต่างจังหวัด ให้ญาตินำบัตรประจำตัวของผู้บริจาคโลหิต มาขอหนังสือรับรอง ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต ในวันเวลาราชการ โดยหนังสือรับรองดังกล่าว นำไปลดหย่อนการรักษาพยาบาลเป็นครั้ง ๆ ไป

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Share.

Leave A Reply