6 อำเภอ ที่เตรียมอนุมัติขึ้นเป็น จังหวัดใหม่ของประเทศไทย

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วันนี้ทีมงานจะพามาเปิดภาพ 6 อำเภอใหญ่ ที่เตรียมตัวจะจะแยกเป็นจังหวัดใหม่ โดยหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2524 คือ

1.ต้องมีไม่น้อยกว่า 8 อำเภอ

2.มีประชากรไม่น้อยกว่า 3 แสนคน และ

3.หน่วยงานราชการที่จะมาเป็นจังหวัดใหม่มีความพร้อมหรือไม่ ที่สำคัญต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนทั้งจังหวัด

เราไปดูกันดีกว่าว่ามีอำเภอไหนเตรียมต่อคิวขึ้นเป็นจังหวัดกันบ้าง!

1.จังหวัดนครสุวรรณภูมิ แยกจาก กรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดสมุทรปราการ

 

2.จังหวัดชุมแพ แยกจาก จังหวัดขอนแก่น

 

3.จังหวัดไกลกังวล (จังหวัดหัวหิน) แยกจาก จังหวัดเพชรบุรี กับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

4.จังหวัดสว่างแดนดิน (อำเภอสว่างแดนดิน) แยกจาก จังหวัดสกลนคร

 

5.จังหวัดทุ่งสง (อำเภอทุ่งสง) แยกจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

6.จังหวัดเทิงนคร (อำเภอเทิง) แยกจาก จังหวัดเชียงราย

 

Share.

Leave A Reply