รู้หรือไม่? ประเทศไทย มีแหล่งปิโตเลียมจำนวนมหาศาล มากขนาดนี้..!!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

จงภูมิใจเถิด ที่เกิดเป็นไทย….คุณรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันประเทศไทยเรามีขุมทรัพย์พลังงานที่ซ่อนอยู่ใต้ดินมากขนาดไหน และในเดือนตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ประเทศไทยจะมีการประมูลปิโตรเลียมรอบที่ 21

วันนี้ทีมงาน จะพาย้อนไปดูสถิติการขุดเจาะปิโตเลียมของสยามประเทศในอดีตที่ผ่านมากันครับ พี่น้องทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยเรามีหลุมขุดเจาะก๊าซปิโตเลียม ทั้งหมด 7,782 หลุม และเปิดผลิตจริง 2,301 หลุม (พ.ค. 2560) รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 789,075 บาร์เรล/วัน จากการจัดอันดับของ Central Intelligence Agency (CIA ) ของอเมริกาจะเห็นว่า ประเทศไทย ผลิตน้ำมันดิบ จากข้อมูลของ CIA สหรัฐอเมริกา 248,200 Barrels/Day เป็นลำดับที่ 35 ของโลก (ในปี 2558) เหนือกว่า ประเทศ บรูไน และ ญี่ปุ่น

ซึ่งถ้าอ้างอิงตามปริมาณการผลิตของเดือน พ.ค.2560 ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก เหนือกว่า ประเทศ อินโดนีเซีย และอินเดียด้วยซ้ำไป  จะเห็นได้ว่า ประเทศเราก็ผลิตน้ำมันได้จำนวนมหาศาลเลยทีเดียว ติดอันดับโลกแบบไม่ต้องอายใคร

หายอึ้งหรือยัง..ยังไม่พอ !! วันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านไปชมบ่อน้ำมันของไทย ที่มีการผลิตปิโตเลียมมาแล้วกว่า 45 ปี  ประเทศไทยมีปิโตเลียมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ และในทะเล อ่าวไทย และอันดามันด้วยปัจจุบัน ประเทศไทย ให้สัมปทานการขุดเจาะปิโตเลียม แก่ต่างชาติ ( เป็นส่วนใหญ่ ) ไป 20 รอบแล้วค่ะ ( ตั้งแต่ปี 2514 – 2550) คิดเป็นพื้นที่ก็ประมาณ 200 ล้านไร่ คิดเป็นจำนวนแปลง ประมาณ 180 แปลง เป็นบนบก 1,279 หลุม ในทะเล 6,503 แท่น ( ข้อมูล ปี 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ) ปิโตเลียมที่ค้นพบในตอนนี้ ทำการผลิตไปแล้ว ประมาณ 60 % (จากข้อมูลปี 59 ) หลุมปิโตเลียมแต่ล่ะหลุม จะมีปริมาณน้ำมัน , ก๊าซธรรมชาติ , คอนเดนเสด , และส่วนพลอยได้จากปิโตเลียม ไม่เท่ากันในแต่ล่ะหลุม เรียกว่าแล้วแต่ สัญฐานทางธรณีของแต่ล่ะที่

ประเทศไทยมีแหล่งปิโตรเลียมบนบกและในทะเลที่ไหนบ้าง

1.แหล่งปิโตรเลียมบนบก
ในปัจจุบัน แหล่งปิโตรเลียมบนบกของประเทศบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง กระจายตัวอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนยุคเทอร์เทียรี ชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมส่วนใหญ่เป็นชนิดหินทราย และยังพบในหินอัคนีแทรกซอนระดับตื้น ชั้นน้ำมันดิบพบอยู่ที่ความลึกตั้งแต่ 500 – 3,500 เมตรโดยทั่วไป มีค่าความดันในแหล่งไม่สูงนัก เมื่อผลิตไประยะหนึ่ง น้ำมันดิบจะไม่สามารถไหลขึ้นเองถึงปากหลุม ต้องใช้เครื่องปั๊มช่วยดูดหรือสูบน้ำมันดิบขึ้นมา สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินปูนแหล่งน้ำมันดิบบนบกส่วนใหญ่ มีขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับการเกิดรอยเลื่อนในชั้นหิน แหล่งน้ำมันดิบที่พบในแอ่งสะสมตะกอนยุคเทอร์เทียรี จากภาคเหนือลงสู่ภาคกลาง มีดังนี้

1) แอ่งฝาง ประกอบด้วยแหล่งฝาง ไชยปราการ แม่สูน โป่งนก-โป่งฮ่อม บริเวณอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีอัตราการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 1,000 บาร์เรลต่อวัน

2) แอ่งพิษณุโลก มีการผลิตน้ำมันดิบมากที่สุดของประเทศ ประกอบด้วยแหล่งสิริกิติ์ ทับแรต หนองมะขาม หนองตูม วัดแตน เสาเถียร ประดู่เฒ่า ปรือกระเทียม หนองแสง ทุ่งยางเมือง บึงหญ้า บึงม่วง บึงหญ้าตะวันตก บึงม่วงใต้ หนองสระ อรุโณทัย และ บูรพา อยู่ในพื้นที่ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีอัตราการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 27,000 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมากับน้ำมันดิบ ประมาณ 25 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

3) แอ่งเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยแหล่งวิเชียรบุรี ศรีเทพ นาสนุ่น นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ วิเชียรบุรีส่วนขยาย และ L33 อยู่ในพื้นที่อำเภอวีเชียรบุรี และ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีอัตราการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 2,200 บาร์เรลต่อวัน

4) แอ่งสุพรรณบุรี ประกอบด้วยแหล่งอู่ทอง สังฆจาย บึงกระเทียม และ หนองผักชี อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง และ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันมีอัตราการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 350 บาร์เรลต่อวัน

5) แอ่งกำแพงแสน อยู่ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีอัตราการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 483 บาร์เรลต่อวัน

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ 2 แหล่ง คือ

5.1) แหล่งก๊าซน้ำพอง บริเวณอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

5.2) แหล่งก๊าซสินภูฮ่อม บริเวณอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 100 บาร์เรลต่อวัน

2.แหล่งปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
แหล่งแก๊สในอ่าวไทย ซึ่งเป็นแหล่งหลักๆ ที่ส่งแก๊สมาขึ้นที่ระยอง และขนอมเพื่อผลิตไฟฟ้า เช่น บงกช บงกชเซาท์ อาทิตย์ เอราวัณ ไพลิน นอร์ทไพลิน สตูล ฟูนาน ซึ่งเป็นแหล่งแก๊ส +คอนเดนเสท และ ปลาทอง ทานตะวัน เบญจมาศ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมัน+แก๊ส
ส่วนแหล่งน้ำมันในอ่าวไทย มีเบญจมาศ ปลาทอง ทานตะวัน (ซึ่งส่งแก๊สขายด้วย) และที่ผลิตน้ำมันอย่างเดียว เช่น แหล่งสงขลา จัสมิน บัวหลวง นางนวล(หยุดผลิต)

3 แหล่งปิโตรเลียมในทะเลอันดามัน
ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของประเทศไทย ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความลาดชันสูงกว่า ด้านอ่าวไทยมาก ในน่านน้ำไทย พื้นทะเลค่อยลาดชันไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ตรงบริเวณต่อแดนกับน่านน้ำอินโดนีเซีย ทะเลอันดามันในเขตไทยมีน้ำลึกกว่า 1,000 เมตร นับแต่ปีพ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2555 มีผู้รับสัมปทานหลายรายเจาะสำรวจแล้ว 19 หลุม พบร่องรอยก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ 8 หลุม ทั้งนี้ ข้อมูลการสำรวจทางธรณีวิทยา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน บ่งชี้ว่าในทะเลอันดามันมีศักยภาพทางปิโตรเลียม มีโอกาสพบแหล่งปิโตรเลียมได้ดังเช่นแหล่งปิโตรเลียมที่พบในน่านน้ำประเทศสหภาพพม่า และอินโดนีเซีย

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเรามีการขุดเจาะและผลิตปิโตเลียมจริง ทั้งบนบกและในทะเลเป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ทำไม คนไทยจึงยังใช้ราคาพลังงานแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ต้องไปหาคำตอบต่อไปครับพี่น้องชาวไทยทุกท่าน

ไม่น่าเชื่อครับ ประเทศเราผลิตน้ำมันเองได้ แต่ที่ไม่น่าเชื่อเข้าไปใหญ่ คือคนไทยกลับรู้เรื่องเหล่านี้น้อยมาก

ต้องช่วยกันแชร์ข้อมูลและข้อเท็จจริง 

เพื่อให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันครับ

ที่มา อีสานวันนี้

Share.

Leave A Reply